Toelichting kruispuntvergelijker Wegaansluitingen hebben een negatief effect op de doorstroming en de verkeersveiligheid van het verkeer op een provinciale weg. Het beleid van de provincie is om het aantal wegaansluitingen te minimaliseren om zodoende een goede doorstroming en veilige afwikkeling van het verkeer te garanderen.

De kruispuntvergelijker is bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of een kruispunt binnen het provinciale beleid past en indien een kruispunt is toegestaan welke kruispuntvormen dan mogelijk zijn.

Het instrument kan gebruikt worden voor de huidige kruispunten maar is ook toepasbaar voor mogelijke nieuwe aansluitingen. Aansluitingen worden naast een capaciteitsberekening beoordeeld op basis van omgevingskenmerken.

Het laatste tabblad, met het overzicht van de resultaten, is uit te printen door in het menu “Bestand” te kiezen voor “Afdrukken” en bij pagina-instelling te kiezen voor A4 – liggend/landscape.

nieuw kruispunt:
open kruispunt:
Is de aansluiting op de provinciale weg echt noodzakelijk of kan deze gebundeld worden met een ander kruispunt of is een ongelijkvloerse oplossing mogelijk?
ja, de aansluiting is noodzakelijk nee, de aansluiting is niet noodzakelijk
Wat is de wegcategorie van de provinciale weg? Klik hier voor een kaart van de provinciale wegen in Zuid-Holland.
stroomweg gebiedsontsluitingsweg - regionale verbindingsfunctie gebiedsontsluitingsweg - regionale ontsluitingsfunctie gebiedsontsluitingsweg - regionale erftoegangsfunctie erftoegangsweg
Wat is de wegcategorie van de aansluitende weg?
erftoegangsweg gebiedsontsluitingsweg afrit van een stroomweg
Wat is het aantal rijstroken van de provinciale weg?
1x2 2x1 2x2
Wat is de afstand (van het midden van het kruispunt tot het midden van het kruispunt) tot de dichtsbijzijnde kruispunten?*
meter meter * Wanneer slechts aan één kant van het kruispunt een wegvak ligt (de provinciale weg eindigt op een T-splitsing), vul dan alleen aan de rechterkant de kruispuntafstand in en zet aan de linkerkant een 0).
Wijze van invoeren op- en afrijdend per tak totaal per tak
Verdeling
toeleidend: %
wegrijdend: %
U kunt spitsuur- of etmaalintensiteiten invullen. Als u spitsuurintensiteiten invult, gebruik dan de intensiteiten van het drukste spitsuur. Reken eventueel beide spitsuren apart door.
intensiteiten in PAE
zijrichting
zijrichting
Eenheid PAE motorvoertuigen
Dit zijn standaardwaarden die u eventueel kunt aanpassen.
% percentage vrachtverkeer (middelzwaar + zwaar) op provinciale weg: %
Dit zijn standaardwaarden die u eventueel kunt aanpassen.
% middelzwaar vrachtverkeer: %   PAE-waarde middelzwaar vrachtverkeer:
% zwaar vrachtverkeer: %   PAE-waarde zwaar vrachtverkeer:
Periode spitsuurintensiteit etmaalintensiteit
Percentages voor berekeningen Dit zijn standaardwaarden die u eventueel kunt aanpassen.
percentage verkeersgroei 15 jaar na aanleg: %
percentage achtste drukste uur t.o.v. spitsuurintensiteit: %
percentages voor berekeningen Dit zijn standaardwaarden die u eventueel kunt aanpassen.
percentage verkeersgroei 15 jaar na aanleg: %
percentage drukste uur: %
percentage achtste drukste uur t.o.v. etmaalintensiteit: %
Ligt in de directe omgeving van het kruispunt een spoorwegovergang of een brug die open kan en is er een reële kans dat het kruispunt wordt geblokkeerd door de wachtrij?
ja nee
Maakt het wegvak van de provinciale weg deel uit van een (dynamische) groene golf en moet deze intact blijven?
ja nee
Zijn er overstekende fietsers en/of voetgangers ter plaatse van het kruispunt?
ja nee
Is het noodzakelijk dat verkeer kan worden gestuurd ter plaatse van het kruispunt (bijvoorbeeld in het kader van DVM of IM)?
ja nee
Moet het mogelijk zijn om busverkeer met prioriteit af te handelen?
ja nee
Moet het mogelijk zijn om hulpdiensten met prioriteit af te handelen?
ja nee
Er wordt niet voldaan aan de benodigde kruispuntafstand conform de provinciale richtlijnen.

  Criteria
toon alle varianten   capaciteit sluit aan bij
wegcategorie
spoorweg-
overgang/brug
groene golf fietsers/
voetgangers
DVM/IM prioriteit
busverkeer
prioriteit
hulpdiensten
verkeers-
veiligheid
autoverkeer
hinder voor het
doorgaande verkeer
aanlegkosten beheerkosten totale
verliestijd
omgevings-
kwaliteit
(geluid/lucht)
aantal rijstroken
provinciale weg
gelijkwaardig kruispunt
voorrangskruispunt
enkelstrooksrotonde
eenvoudige meerstrooksrotonde
complexe meerstrooksrotonde
eenvoudig VRI-kruispunt
complex VRI-kruispunt
zeer complex kruispunt
ongelijkvloerse oplossing
Legenda
beste score   goed
    nader te bestuderen
    fout
       
slechtste score  
Disclaimer
  • De kruispuntvergelijker is bedoeld om een eerste inschatting te maken van de meest geschikte kruispuntvorm. Voor het maken van een definitieve keuze moet de situatie in detail worden doorgerekend met de daarvoor bestemde verkeerskundige rekensoftware.
  • Lokale omstandigheden kunnen leiden tot een andere voorkeursvariant.
Wat is de kruispuntvorm? voorrangskruispunt rotonde met enkele toerit en afrit rotonde met dubbele toerit en enkele afrit rotonde met dubbele toerit en dubbele afrit VRI-kruispunt turboplein solitaire fietsoversteek
Wat is het aantal over te steken rijstroken?
richting a --> 1 - 4 5 of meer richting b <-- 1 - 4 5 of meer
Wat is de cyclustijd? < 90 seconden 90 - 120 seconden > 120 seconden
Is een middeneiland aanwezig? ja nee
Type fietsroute primair (> 100 fietsers per uur) secundair (10 - 100 fietsers per uur) ondergeschikt (< 10 fietsers per uur)
Over te steken weg
Auto-intensiteit
(drukste uur in pae)
Oversteeklengte
(in meters)
richting a -->
richting b <--

U bent klaar, bedankt voor het gebruik van de kruispuntvergelijker.nl